Op 30 mei 2015 hebben wij onze volgende seminar, met als onderwerp schuld & schaamte.
N.B. Dit betreft een gewone seminar, ter vervanging van de pastorale verdiepings- en bevrijdingsdag

De vergeving van onze schuld door het offer van Christus is de basis van ons christelijk geloof. Christus heeft op het kruis niet alleen onze schuld, maar ook onze schande en schaamte gedragen. Door Zijn offer mogen wij vrij van schaamte leven.

Vele gelovigen worden echter nog onderdrukt door gevoelens van schande en schaamte. Deze gevoelens kunnen geworteld zijn in diepe trauma’s of vernederende ervaringen uit het verleden, of in zondige gewoonten waar zij nog niet mee hebben kunnen afrekenen. Een andere bron van schaamte wordt gevormd door onvolkomenheden in ons lichaam of ziel of onze afkomst.

Om de gelovigen die nog met schuld en schaamte worstelen te helpen hiermee te breken, willen wij aan dit onderwerp een seminar wijden.

Lees hier meer informatie.