Bijeenkomsten onderwijs en gebed voor herstel
Een belangrijk onderdeel van ons werk zijn de periodieke herstelbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten bestaan uit aanbidding, onderwijs, en gezamenlijk en persoonlijk gebed. Deze zijn gericht op bevrijding, (innerlijke) genezing, persoonlijk herstel en groei in geestelijke volwassenheid.
Van tijd tot tijd houden wij trainingen. De doel is mensen te trainen om voor andere mensen profetisch te bidden voor bevrijding, (innerlijke) genezing en persoonlijk herstel.
Sinds 2014 houden wij elk jaar een dag van bezinning over de rol en het werk van de Heilige Geest in ons leven. Tevens biedt deze dag de kern van ons netwerk de mogelijkheid voor het versterken van persoonlijke banden.
Tevens zullen wij aparte bijeenkomsten houden voor diepgaand onderwijs over sleutelonderwerpen van volwassen discipelschap en principes van Gods koninkrijk op basis van de bijbel. Deze nieuwe studie dagen zullen wij introduceren als masterclasses.
Incidenteel houden wij een kleine conferentie met een buitenlandse spreker op het gebied van bevrijding en/of genezing, en gebed.

Activiteiten profetisch gebed voor Nederland
Periodiek sturen wij een woord van de maand met of zonder gebedsoproep. Hierin delen wij profetische inzichten over de huidige geestelijke situatie in Nederland en geven wij suggesties hoe wij hierover effectief kunnen bidden. Dit woord van de maand bevat tevens suggesties en aanmoedigingen voor persoonlijke doorbraak.
Kingdom Rule heeft een profetische gebedsgroep voor Nederland, die regelmatig bij elkaar komt. Aanbidding en gezamenlijk luisteren naar de Heer neemt in deze bijeenkomsten een centrale plaats in.
Wij streven ernaar in samenwerking met gelijkgezinden het profetische gebed voor Nederland, Israƫl en Europa in de nabije toekomst verder uit te breiden.

Individueel gebed en counseling
Een andere belangrijke activiteit van het werk van Kingdom Rule is individueel gebed en counseling voor bevrijding, (innerlijke) genezing, herstel, en persoonlijk advies. Dit gebed en counseling is op afspraak.
Disclaimer. Kingdom Rule is geen geestelijke crisis interventie bediening.

Onderwijsmateriaal
Het onderwijs over belangrijke onderwerpen van persoonlijk herstel en volwassen discipelschap is mede vorm gegeven in kleine en toegankelijk geschreven boekjes. Tot nu toe zijn er 7 verschenen. Ook staan er op de website diverse artikelen.
Een aantal bijeenkomsten is ook op cd/audio te beluisteren. Wij werken momenteel aan het beschikbaar maken van onze onderwijsmateriaal op de website.