De drie onderdelen van de missie en visie van Kingdom Rule

Onderwijs en toerusting is het eerste onderdeel. Hieronder valt onder meer:
Profetisch bijbelonderwijs over groei in geestelijke volwassenheid en onderscheid.
Onderwijs en toerusting op het gebied van bevrijding, (innerlijke) genezing en herstel.

Profetisch gebed en advies voor individuen en groepen is het tweede onderdeel.
Dit omvat onder meer:
Gebed voor bevrijding, (innerlijke) genezing en persoonlijk herstel.
Advies voor persoonlijk herstel en doorbraak van Gods plannen.

Profetisch gebed voor Nederland is het derde onderdeel van Kingdom Rule.
Dit gebed is er op gericht op opwekking en nieuwe reformatie in Nederland te bevorderen. Dit betekent praktisch gezien gebed voor:
Een nieuwe grote oogst aan gelovigen,
Een snelle groei in volwassen discipelschap van individuele gelovigen en gemeenten en bedieningen.
Een hernieuwde invloed van het evangelie op staat en maatschappij, inclusief politiek en economie, en voor een hernieuwde visie onder gelovigen en gemeenten op dit punt.

Officiƫle doelstelling
Het doel van de stichting Kingdom Rule Ministries is het verspreiden van het evangelie en het bijdragen aan persoonlijk, relationeel en maatschappelijk herstel door het geven van onderwijs, coaching en advies over mens en maatschappij vanuit bijbelse waarden en normen aan iedereen die het wil ontvangen. Kingdom Rule werkt vanuit een evangelisch en charismatisch perspectief en aanvaardt de bijbel als richtsnoer en maatstaf voor haar handelen en werken.