De zalving van profetische voorbede is de laatste tijd sterk toegenomen in Nederland. Door deze zalving ervaren wij Zijn leiding hoe en wat te bidden, zodat wij Zijn plannen sneller en efficiënter ‘tot aanzijn bidden’. Wij zien aan de ene kant dat de Heer Zich op verschillende manieren, en via diverse initiatieven, krachtig naar Nederland uitstrekt. Wij profetische voorbidders (ook wel ‘wachters’ genoemd) hebben de taak Zijn plannen duurzaam te laten doorbreken, te ‘grondvesten’ (Jes. 62:6,7NBG).

Tegelijkertijd merken wij een groeiende duisternis die Gods doorbraken op allerlei manieren wil belemmeren (Jes. 60:1,2). De Heilige Geest wil ons ook inzicht geven in de geestelijke bolwerken en ‘krijgslisten’ die Gods werk willen hinderen, zodat wij deze door ons gebed kunnen verbreken of verzwakken. De tijd waarin wij leven vereist dan ook dat wij krachtig groeien in onze profetische voorbede, zowel persoonlijk als gezamenlijk.

Zo komt er momenteel, net als in diverse andere Europese landen, in ons land een acute, krachtige dreiging van het afvallige, wereldlijke humanisme. Dit humanisme hersenspoelt de publieke opinie via de media, en poogt vervolgens radicale antichristelijke wetgeving door te drukken. Deze wetgeving zal de vrijheid van christelijke meningsuiting sterk beperken, en het recht om in de kracht van de Heilige Geest te bedienen, ernstig beperken. Met onze aanbidding en profetische voorbede moeten wij Gods plannen bewaken en beschermen tegen tegenaanvallen zoals deze.

Wij zijn ervan overtuigd dat de Heer de zalving van profetische voorbede de komende tijd sterk wil aanwakkeren, ook als jij tot nu toe nog niet in profetische voorbede bent doorgebroken! Een nauwere samenwerking zal deze zalving van profetische voorbede nog eens extra versterken. Op deze manier worden onze gebeden voor Nederland, en voor onszelf, steeds doeltreffender. Hierdoor ervaren wij dus extra kracht, leiding en autoriteit in dit gebed, en dus meer gebedsverhoringen.

Profetische voorbede begint verder steeds meer verweven te raken met aanbidding. Aanbidding die gericht is op Gods grootheid, brengt ons gebed op een hoger niveau. Het is onze ervaring dat aanbidding op zich al een vorm van geestelijke oorlog tegen deze bolwerken is. Door onze aanbidding verzwakt Gods heerlijkheid en licht deze duisternis in de geestelijke atmosfeer van ons land, en verdrijft deze op den duur.

In het artikel Profetische voorbede gaan wij nog verder in op dit thema. U kunt dat hier lezen.