Giften

Giften voor deze bediening kunnen worden overgemaakt op:

Girorekening NL16 INGB 0004 8043 36
t.n.v. Stichting Kingdom Rule Ministries
Schuttersgilde 8, 3994 CP Houten

U kunt óf vermelden:

  1. “Levensonderhoud fam. Bakker” (voor ons het gunstigst)
  2. “Werk KRM”

Stichting Kingdom Rule Ministries is een erkende ANBI stichting, nr. 816825646, met KvK nr 30246665

Bij giften vanuit het buitenland:
IBANcode: NL16 INGB 0004 8043 36
BIC: INGBNL2A
Accountnr: 4804336
Kingdom Rule Ministries
Schuttersgilde 8, 3994 CP Houten, Netherlands

Adres

Schrijf of bel naar:
Jan Willem and Cora Bakker
Schuttersgilde 8
3994 CP Houten

Email: info@kingdomrule.org

Financiële Informatie

In het kader van de ANBI regeling zijn de financiële gegevens van onze stichting openbaar. U kunt deze gegevens bekijken op de website van onze accountant, goudvinkadvies.