Op 25 april houden wij een cursusdag over het leren luisteren naar de stem van God.

Wij hebben een persoonlijke God die met ons een intieme persoonlijke relatie wil hebben. Een intieme relatie vereist dat er wederzijdse communicatie is. Wij spreken tegen de Heer, en Hij spreekt tegen ons. Gods spreekt aan de ene kant op een algemene manier tot ons, via de bijbel, via onderwijs, en in zekere mate ook via de schepping. Maar de Heer wil ook persoonlijk met een ieder van ons spreken.

De laatste jaren is er in de gemeente een sterk en groeiende openheid en bekendheid gegroeid met de stem van God. Desondanks zijn hier nog veel onduidelijkheden, misverstanden en grote misvattingen over. Daarom willen wij over dit onderwerp een cursusdag organiseren.

Lees hier meer informatie.