Lieve mensen,

Op 12 maart is onze volgende herstelbijeenkomst. Het thema is ‘genezing en herstel van pijnlijke ervaringen’.

Ieder van ons heeft pijnlijke ervaringen meegemaakt die wonden in onze ziel hebben geslagen. Deze ervaringen kunnen variëren van lichte teleurstellingen, zoals het zakken voor een examen of het missen van een feest, tot diepe trauma, zoals een ernstig ongeluk, mishandeling, misbruik, etc. Vele van de wonden die traumatische gebeurtenissen of perioden in ons slaan, genezen automatisch. Vaak dragen wij echter ook wonden in onze ziel met ons mee die niet geheel genezen zijn. Er suddert dan nog steeds pijn in onze ziel, soms vele jaren nadat die pijnlijke ervaringen hebben plaatsgehad. Bovendien kunnen genezen wonden van de ziel weer opengaan als wij nieuwe trauma’s of schrik ervaren

In ons pastoraal gebedswerk zijn wij de laatste tijd weer sterk bij het belang van genezing en herstel van trauma bepaald. Daarom hebben wij besloten om over dit onderwerp een herstelbijeenkomst te houden, waarvoor wij jullie allen hartelijk uitnodigen. In deze bijeenkomst zullen wij eerst bespreken hoe trauma werkt. Daarna zullen enkele belangrijke vormen van trauma aan de orde komen, mede op basis van Bijbelse voorbeelden. Daarna zullen wij bidden voor genezing en herstel van trauma’s, en voor bevrijding van bindingen die nog door deze trauma’s invloed in ons leven uitoefenen. Eerst zullen wij hiervoor gezamenlijk bidden. Tot slot is er gelegenheid voor ieder om individueel gebed te ontvangen. Hiervoor zijn diverse teams beschikbaar.

Datum: zaterdag, 12 maart
Tijd: 13.00 tot 17.00 uur
Plaats: Jeruzalemkerk, Tuindorpzaal, Troosterlaan 65, Utrecht
Organisatie: Kingdom Rule Ministries
Spreker: Jan Willem Bakker
Toegang: Vrijwillige bijdrage (collecte)

Lees hier meer informatie.