Lieve mensen,

Op 28 november is onze volgende herstelbijeenkomst. Het thema is ‘genezing van afwijzing en miskenning’.

Vele gelovigen worstelen in meerdere of mindere mate met afwijzing in hun leven. Afwijzing is uiteraard pijnlijk en vervelend, en in vele gevallen zelfs vernietigend. Het is echter niet slechts een emotioneel, maar ook een geestelijk probleem. Afwijzing ondermijnt onze identiteit als kinderen en erfgenamen van God. Het remt het doorwerken van Gods liefde in ons eigen leven, en maakt ons onzeker, of veroorzaakt juist een ongezonde geldingsdrang of perfectionisme. Bovendien wil de Heer ons gebruiken om Zijn aanvaardende liefde en bevestiging aan anderen door te geven. Dit kunnen wij pas effectief doen als Zijn aanvaardende liefde en bevestiging eerst in ons eigen hart is doorgedrongen.

In de bijeenkomst zullen wij na een tijd van aanbidding eerst diverse vormen en wortels van afwijzing bespreken. Ook zullen wij handvatten geven hoe hiermee te breken. Vervolgens zullen wij ruime tijd nemen voor gebed voor genezing, bevrijding en herstel van afwijzing.

Datum: zaterdag, 28 november
Tijd: 13.00 tot 17.00 uur
Plaats: Jeruzalemkerk, Tuindorpzaal, Troosterlaan 65, Utrecht
Organisatie: Kingdom Rule Ministries
Spreker: Jan Willem Bakker
Toegang: Vrijwillige bijdrage (collecte)

Lees hier meer informatie.