Er is een nieuw artikel door ons geschreven over vragen rondom de drie eenheid.

Ons christelijk geloof stelt dat God één is, maar tegelijkertijd uit drie aparte personen bestaat: God de Vader, God de Zoon, en God de Heilige Geest. Wij drukken dit principe doorgaans uit
met de term ‘drie eenheid’. Dit principe is voor ongelovigen doorgaans een onzinnige gedachte. Het klassieke jodendom wijst het idee van een drie eenheid eveneens sterk af.
Ook gelovigen worstelen met het idee van de drie eenheid, met de vraag hoe God zowel één als drie kan zijn. Als beperkte mensen kunnen wij de diepten van God nooit geheel doorgronden,
en dus evenmin de precieze relatie tussen de Vader, Zoon en Heilige Geest. Maar deze constatering is tegelijk een dooddoener. Het helpt ons niet bij de eerlijke vragen die onder ons
over deze leerstelling leven. In dit artikel gaan wij hier dieper op in.

Lees hier verder.