Wij hebben een nieuw artikel geschreven over profetische voorbede.

Wij geloven dat de Heer haast heeft om een aantal van Zijn plannen nog door te laten breken voordat Christus terugkomt. De stroomversnelling van ingrijpende ontwikkelingen die de gehele wereld beïnvloeden, is daar onder meer een teken van. Deze haast geldt ook voor Nederland. Vanuit deze haast wil Hij de gelovigen nu extra kracht, kennis en wijsheid geven om een ‘oogst binnen te halen’ en Zijn koninkrijk op aarde baan te laten breken. Hij wil ons ook een extra kracht geven in onze voorbede, zodat wij Zijn plannen sneller en efficiënter ‘tot aanzijn bidden’. De Heilige Geest wil ons hierbij tevens extra zalving geven om te weten hoe en wat wij moeten bidden. Hierdoor kunnen wij nauwkeuriger naar Zijn wil bidden en om die reden steeds meer verhoringen in ons gebed meemaken. Voor deze zalving van nadrukkelijke leiding in gebed gebruiken wij hier de term profetische voorbede.

Lees hier verder.