Wanneer:
november 26, 2022 @ 1:30 pm – 5:00 pm
2022-11-26T13:30:00+01:00
2022-11-26T17:00:00+01:00
Waar:
Tuindorpzaal, Jeruzalemkerk
Kouwerplantsoen 1A
Utrecht
Contact:
Jan Willem & Cora Bakker

Wij gelovigen dragen allemaal nog innerlijke wonden met ons mee vanwege teleurstellende ervaringen. De heftigheid hiervan verschilt uiteraard sterk van persoon tot persoon. Sommige van ons zijn innerlijk dusdanig verwond dat de bijbel spreekt van een ‘verbrijzeld hart’ of een ‘gebroken geest’. In zulke gevallen kunnen gelovigen moeilijk nog hopen of geloven in Gods plannen voor herstel. Maar velen van ons dragen innerlijke wonden met ons mee die op zich best wel dragelijk zijn en waar wij mee hebben leren leven. Maar deze wonden hinderen ons desondanks toch wel degelijk, niet alleen in onze levensvreugde, maar ook in onze geestelijke groei en vruchtbaarheid voor Gods koninkrijk. Weer anderen van ons hebben al wel een flinke mate van dergelijke genezende troost ontvangen, maar dragen toch nog restanten van innerlijke wonden mee waarvan de genezing nog niet geheel voltooid is.

De bijbel toont dat het genezen van dergelijke wonden een sleutelonderdeel is van het evangelie, van Gods goede nieuws. Dergelijke genezing is een eerste en noodzakelijke stap voor herstel van onze geestelijke gezondheid en voor verdere geestelijke groei en vruchtbaarheid. Een sleutelbegrip in dit verband zijn de termen troost en trooster (Jes. 40:1). Zowel Jezus als de Heilige Geest worden dan ook niet voor niets de trooster genoemd. De genezende werking van Gods troost is niet alleen op zich al een krachtige zegen van het evangelie. De genezende werking van Gods troost is ook belangrijk om Gods overige zegeningen te kunnen ervaren en vast te houden.

Wij geloven dat dit een tijd is waarin God Zijn kinderen persoonlijk herstel wil geven en krachtig en volwassen wil maken. De volledige doorwerking van Zijn genezende troost in ons leven is hiervoor een krachtig en noodzakelijk medicijn. In dit seminar zullen wij daarom op dit belangrijke begrip ingaan. Aan de orde komen onder meer:

-Wat houdt Gods troost precies in en waarom is deze zo belangrijk? Hierbij gaan wij onder meer in op diverse sleutelteksten in zowel oude als nieuwe testament.

-Hoe verhoudt troost zich tot Gods hulp en overige zegeningen?

-Verschillende gradaties van innerlijke gebrokenheid, en hun oorzaken.

-Gevolgen van niet genezen innerlijke wonden

-Blokkades die verhinderen dat Gods troost ons hart bereikt.

-Hoe wij kunnen leren Gods troost te ontvangen en vast te houden.

Na het onderwijs zullen wij uitgebreid de tijd nemen om te bidden voor Gods troostende werking in ons leven. Eerst zullen wij dit gezamenlijk doen. Daarna is er ook gelegenheid tot het ontvangen van persoonlijk gebed. Hiervoor zijn diverse gebedsteams beschikbaar.

N.B. parkeren rondom de Jeruzalemkerk is op zaterdagen gratis.