Wanneer:
april 20, 2019 @ 1:00 pm – 5:00 pm
2019-04-20T13:00:00+02:00
2019-04-20T17:00:00+02:00
Waar:
Jeruzalemkerk, Tuindorpzaal
Utrecht
Troosterlaan 65
Kosten:
Gratis
Contact:
Jan Willem & Cora Bakker

Spreker:    Jan Willem Bakker

Toegang:    Vrijwillige bijdrage (collecte)

Vele van ons ervaren nog steeds pijn van afwijzing, verlating, onrecht en conflicten, van of met naaste familieleden. Dit geldt extra sterk als wij uit een zeer moeilijke familieachtergrond komen. Maar wij kunnen dergelijke pijn ook nog meedragen als wij uit een redelijk harmonieuze en liefdevolle familie komen. Dergelijke pijn kan makkelijk omslaan in wrok, rancune, veroordeling, boosheid of hardheid van hart naar één of meer familieleden, of naar onze familieachtergrond als geheel. Juist omdat familie zo belangrijk is in Gods scheppingsorde, heeft onze familie (voorgeslacht en nageslacht), nu eenmaal een grote invloed op ons geestelijk welzijn, ten goede en ten kwade (Deut. 20:5,6).

Vanuit Gods perspectief luistert onze houding ten opzichte van onze familie nauw. Een negatieve houding, hoe begrijpelijk soms ook, hindert de volle doorwerking van Gods zegen in ons leven (Ef. 6:2-4). Zo’n houding hindert tevens de totale bevrijding van generatievloeken, en het hindert de doorwerking van Gods generatiezegen (Deut. 20:5,6). God wil ons hart daarom genezen en zuiveren van alle pijn, bitterheid, e.d. die wij nog ervaren ten opzichte van onze familie en ons voorgeslacht. Ook wil hij ons leren om op een gezonde en wijze manier met onze familie om te gaan. Dit is het thema van deze herstelbijeenkomst.

Wij zullen ingaan op hoe wij op Gods manier kunnen omgaan met ernstig verstoorde familierelaties, aan de hand van bijbelse voorbeelden. Onder de orde komen de rol van vergeving en verzoeningsgezindheid; het belang van ‘loslaten’; wat het ‘eren van onze vader en moeder wel en niet betekent (Ef.6:2-4). Tevens zullen kort ingaan op Gods plan voor de familie, en op generatievloeken en generatiezegen (hier gaan wij in een boekje dieper op in. Dat boekje is op de bijeenkomst verkrijgbaar).

Wij zullen vervolgens ruim de tijd nemen voor gebed voor bevrijding, (innerlijke) genezing en herstel van de pijn die wij door familieproblemen meedragen, en voor de genezing en zuivering van ons eigen hart. Ook het breken van generatie vloeken, en de doorbraak van generatiezegen komt hierbij aan de orde. Eerst zullen wij gezamenlijk hiervoor bidden. Vervolgens is er ruimte voor individueel vervolggebed. Hiervoor zijn diverse gebedsteams beschikbaar. De toegang is op basis van een vrijwillige bijdrage, via een collecte.