Wanneer:
april 18, 2015 @ 1:00 pm – 5:00 pm
2015-04-18T13:00:00+02:00
2015-04-18T17:00:00+02:00
Waar:
Jeruzalemkerk, Tuindorpzaal
Troosterlaan 65
3571 NN Utrecht
Nederland
Kosten:
Vrijwillige bijdrage (collecte)
Contact:
Jan Willem & Cora Bakker

Ons leven in Christus vereist innerlijke kracht, moed en vrijmoedigheid. Dit zien wij al in het boek Jozua, dat de verovering van het beloofde land beschrijft. Dit boek staat vol van Gods oproepen om sterk en moedig te zijn. Vrijmoedigheid, moed en kracht zijn ook voorwaarden voor doorbraak van Gods koninkrijk en volwassenwording van de gemeente in onze huidige tijd. Het koninkrijk van God breekt zich met kracht baan, en geweldenaars grijpen ernaar (Matth. 11:12 NBG). Zonder moed, vrijmoedigheid en innerlijke kracht is dit niet mogelijk. Maar vrijmoedigheid, moed en kracht zijn niet alleen belangrijk voor speciale geestelijke activiteiten zoals evangelisatie en ‘bediening’. Deze moed en kracht is eveneens nodig om in Gods kracht alle uitdagingen in het leven overwinnend het hoofd te bieden.

Hoewel de Heilige Geest ons royaal Zijn kracht en moed geeft, hebben veel gelovigen moeite om deze kracht en moed te pakken. Zij voelen een sterke innerlijke hindernis bij het doorbreken in vrijmoedigheid, gezag en kracht. Deze hindernis is doorgaans niet gelegen in een gebrek aan zalving, maar in een blokkade die sterk verwant is aan angst en intimidatie: timiditeit. Deze timiditeit is een diepe onzekerheid in hun zelfbeeld. Hierdoor hebben zij moeite om zich te laten gelden en weinig vertrouwen dat zij uitdagingen kunnen overwinnen. Het gevolg is dat zij uitdagingen veelal uit de weg gaan, uitstellen, zonder overtuiging aangaan, of voortijdig opgeven. De meeste gelovigen hebben in meerdere of mindere mate van dergelijke timiditeit last. Zelfs gelovigen met een ‘sterke persoonlijkheid’ kunnen op sommige gebieden van hun leven onzeker zijn.

In dit seminar zullen wij nader ingaan op timiditeit en het daarmee samenhangende zelfbeeld van onzekerheid. Wij zullen de diverse oorzaken van timiditeit zullen bespreken en hoe deze te overwinnen. Deze overwinning is voor ieder van ons haalbaar! Vervolgens zullen wij suggesties bespreken hoe wij kunnen werken aan een zelfbeeld met innerlijke moed en overtuiging. Timotheüs, de leerling van Paulus is hierbij een goed illustratie. Hierbij zal zowel vrijmoedigheid naar God toe als naar de buitenwereld aan de orde komen.

Wij zullen tot slot ruim de tijd nemen voor gebed voor bevrijding, (innerlijke) genezing en herstel. Wij zullen niet alleen bidden voor het verbreken van timiditeit en onzekerheid, maar ook dat de Heer ons in het hart van onze persoonlijkheid sterkt met kracht en moed. Eerst zullen wij gezamenlijk hiervoor bidden. Daarna is er ruimte voor individueel vervolggebed. Hiervoor zijn diverse gebedsteams beschikbaar. De toegang is op basis van een vrijwillige bijdrage, via een collecte.