Wanneer:
mei 30, 2015 @ 1:00 pm – 5:00 pm
2015-05-30T13:00:00+02:00
2015-05-30T17:00:00+02:00
Waar:
Jeruzalemkerk, Tuindorpzaal
Troosterlaan 65
3571 NN Utrecht
Nederland
Kosten:
Toegang gratis, collecte
Contact:
Jan Willem & Cora Bakker

N.B. dit seminar komt in de plaats van de eerder geplande studiedag over dit onderwerp

De vergeving van onze schuld door het offer van Christus is de basis van ons christelijk geloof.
Er is daarom geen reden meer voor veroordeling. Toch hebben veel christenen last van schuldgevoelens en gedachten van veroordeling. Ook kunnen zij het idee hebben altijd te kort te schieten, of raken zij verstrikt in zelfveroordeling. Dit ondermijnt niet alleen hun geloofsvreugde als gelovigen. Het remt ook de ervaring van Gods zegeningen en de werking van Zijn zalving in hun leven en bediening.

Christus heeft op het kruis niet alleen onze schuld, maar ook onze schande en schaamte gedragen. Door Zijn offer mogen wij vrij van schaamte leven. Vele gelovigen worden echter nog onderdrukt door gevoelens van schande en schaamte. Deze gevoelens kunnen geworteld zijn in diepe trauma’s of vernederende ervaringen uit het verleden, of in zondige gewoonten waar zij nog niet mee hebben kunnen afrekenen. Een andere bron van schaamte wordt gevormd door onvolkomenheden in ons lichaam of ziel of onze afkomst. Ook kunnen wij last hebben plaatsvervangende schaamte, waarbij schaamte over familieleden of andere dierbaren op ons drukt. Schaamte ondermijnt niet alleen ons gevoel van eigenwaarde, maar blokkeert tevens de volledige doorwerking van Gods herstel en zegen in ons leven.

Enkele jaren geleden hebben wij aan dit onderwerp een seminar gewijd. Gezien het belang van het onderwerp willen wij hier nu weer een seminar aan wijden. De volgende onderwerpen zullen hierbij onder meer concreet aan de orde komen:
-aanklacht en veroordeling als hoofdstrategie van de vijand
-openingen voor schuldgevoel en veroordeling
-diverse vormen en bronnen van schande en schaamte
-wat betekent het ‘pantser der gerechtigheid’
-hoe kunnen wij leven vanuit vrijmoedigheid en ‘goddelijk zelfvertrouwen’.
-Suggesties hoe wij vrij van schuld en schaamte kunnen leven.

Wij zullen verder gericht bidden voor het verbreken van bindingen van veroordeling, schande en schaamte. Eerst zullen wij hier gezamenlijk voor bidden. Vervolgens is er ruimte om individueel gebed voor bevrijding en innerlijke genezing te ontvangen. Hiervoor hebben wij diverse gebedsteams beschikbaar