Datum: 8 september 2018

Tijd: 10.00 tot 17.00 uur

Plaats: Tuindorpzaal, Jeruzalemkerk, Troosterlaan 65, Utrecht

Spreker: Jan Willem Bakker

Kosten: vrijwillige bijdrage (collecte)

Voor deze studiedag willen wij ieder van jullie hartelijk uitnodigen.

Hierin zullen onder meer de volgende thema’s aan de orde komen.

-De taak en rol van de Heilige Geest, van de Vader en van de Zoon.

-Wat het oude testament al over de rol en taak van de Heilige Geest te zeggen heeft.

-De volle omvang van de rol en taak van de Heilige Geest in ons leven.

-Basisprincipes van onze samenwerking met de Heilige Geest

-Gods zalving en persoonlijke heiliging.

Wij zullen ook de tijd nemen om samen en in groepjes te bidden voor verdere vervulling met de Heilige Geest.

N.B. Dit gebed is niet bedoeld voor persoonlijke pastorale noden.